O mně a „kariérku“

Kariérové poradenství mě nadchlo už během studia na vysoké škole. Zajímalo mě, jak si lze usnadnit volby spojené s pracovním životem. Byla jsem motivovaná vlastními zkušenostmi s rozhodováním i nadšením pro obor jako takový.

V roce 2013 jsem vyrazila na sedm měsíců pracovat a dobrovolničit na Nový Zéland, bylo to v době, kdy jsem studovala andragogiku a pedagogiku na FFUK. Při procházce po univerzitním kampusu ve městě Otago jsem (přilákána vývěsním štítem) navštívila místní kariérové centrum. Nadchlo mě a inspirovalo, jakou podporu zde mohou získat místní student/ky.

Po návratu jsem začala kariérové poradenství více prozkoumávat, hledat zdroje, stážovat. Tématu „kariérka“ jsem věnovala svou bakalářskou práci.

V mezičase jsem nastoupila do své první práce, coby personalistka v organizaci Jules a Jim, kde jsem strávila 2 roky.

Následovalo setkání s Andreou Csirke a Vlaďkou Bendovou a založení spolku Kým čím být, v rámci kterého jsme podporovaly studenty základních a středních škol

Začala jsem sbírat zkušenosti s individuálním poradenstvím i skupinovými programy pro školy (těm jsem později věnovala svou diplomku).

Jak to bylo dál? Absolvovala jsem výcvik kariérového poradenství v Bratislavě a v roce 2017 odjela na studijní pobyt na Kansas State University. Tam jsem jela se záměrem nadále se v kariérovém poradenství rozvíjet, získat nové vědomosti z akademického prostředí i další praktické dovednosti, což se naplnilo beze zbytku. Nejvíce mi v tom pomohl předmět Career Development for School Counsellors.

Po ukončení vysokoškolských studií jsem nastoupila coby pracovní konzultantka do Fokusu Praha, kde jsem po čtyři roky podporovala v pracovních otázkách klient/ky se zdravotním znevýhodněním.

Průběžně jsem nabízela (a nadále nabízím) poradenství rovněž v rámci své soukromé praxe. V současné době spolupracuji převážně s dospělými, kteří zvažují změnu či řeší ne/spokojenost v práci. V častém kontaktu jsem také s maminkami, které se vrací do práce po rodičovské.


Takhle zpětně má cesta působí přímočaře, což je dílem snahy popsat jí stručně. Nicméně byly na ní mezníky, kdy jsem si nevěděla rady, měla pochybnosti o tom, kam jít dál, jak balancovat své zájmy, potřeby a sny. Díky tomu svým klient/kám nabízím také velkou dávku pochopení a sounáležitosti.
P.s. Kromě „kariérka“ moc ráda věnuji svůj čas hudbě. Konkrétně zpěvu. Tvořím spolu s kapelou a také provázím ženy hlasovými kruhy, které nazývám LáZnění a dělám je se záměrem nabídnout účastnicím prostor pro opečování se, zastavení a nacházení laskavého vztahu se svým hlasem. Více se můžete dozvědět na webu níže.